村庄下辖郑州机场区12个办事处

 作者:奚琐杨     |      日期:2017-03-08 04:09:09
Xingang Office: South Street, North Street, Oil Square, Shop Zhang, Xinzhuang, Jiangzhuang, Podi Liu, Zaozhuang. Zhenggang Office: Sidong Sun, Hou Song, Hu Gang, Diangou, Shanshiwang, Yi Liu, Zhanzhuang, Guzhuang, Lingzhuang, Xiaolizhuang, Lao Zhangzhuang. Binhe Office: Dazhai, Da Lao Ying, Xiao He Liu, Ma Zhuang, Da He Liu, Da Ma, Zhi Fang, Ji Zhuang. Galaxy Office: Niuzhuang, Siwang, Wangzhuang, Songzhuang, Sucun Zheng, Xinzhuang, Shiyuanyuan Wu, Persimmon Wu, Tian Wang, Can Li Village, Pingzhuang, Puzhuang, Gucheng, Guchengzhai, Temple Houan , Liu Zhuangcun, Guo Shu Han Long Wang Office: Long Wang, Wang Dao, Gang Feng, An Xin Zhuang, Xiao Zuo, Wan Jia, Chen Lou, Tie Li, Gu Cheng Shi, Di Mian Zhang, Yandian, Miao Houan, Lupo, Gang Wang, Liu in front of the temple. Minggang Office: Zaochen Village, Wanzuo Village, Baqian Village, Gaoxia Village, Dingzhuang Village, Shuanglou Village, Liudian Village, Miaozhuang Village, Lvyu Village, Henan Wangcun, Dongwangma Village, Wangjia Zhuangcun, Lv Village after the grave. Fengtang Office: Lujia, Jiangjia, Tuqiang, Lou Zhao, Houcun Temple, Qingming Li, Songjia, Buffalo Zhang, Artemisia, Gaojia, Louwang, Qijie, Majia, Fengtang, former Li, Hou Li, Da Xin Zhuang, Zheng Jia, Zhao Jia, Feng Jia, Ding Zhuang, Su Jia. Qinghe Office: Wuzhang Village, Haoying Village, Shenjia Village, Shijia Village, Hei Li Village, Ba Li Village, Dalu Zhangcun, Shuixi Village, Houzhuang Village, Houhou Village, Hongjia Village. Sanguan Temple (Hedong) Office: Po Liu, Qiang, Qinjia, Wanwang, Jiaochang Wang, Jiaoyuan Yuan, Yijia, Yangzhuang, Wangzhuang, Gaozhuang Chen, Sanguan Temple, Yidian, Baimiao , Xiang Fu, Wu Cun, Ye Wang, Po Dong, Zhang Ma, Gang Li, Tomb Xi Ma, San Yi Zhang, Shuanglou Wang, Xiao Xinzhuang, Wei Jia. Bagang Office: Qianlu, Houlu, Gaochen, Pubei Suncun, Zhangtang, Houzhuang, Xiaozhuang, Xuzhang, Zhangzhang, Liangzhuang, Miaohou, Caijia, Qianzhang, Cai Zhuangpo. Zhangzhuang Office: Daguanzhuang, Xiaoguanzhuang, Lupo, Songzhuang, Qianhuo, Xiaomazhuang, Zhangzhuang Street, Xinzhuang, Shengjin Li, Houhou Longgang (Longzhong) Office: Bagang Village, Shanjia Village, Shutou Village, Fengzhuang Village, Changdian Village, Yijia Village, Ding Liu Village, Xiang Fu Liu Village, Hetou Chen Village,